wordt geleid door Anton van Duijnhoven die al vele jaren als docent, jurist en mediator werkzaam is.
De activiteiten van Juridisch Adviesbureau Van Duijnhoven richten zich op:

- Het bieden van rechtshulp, vooral op het terrein van arbeidsrecht aan zowel werkgevers als werknemers. Terreinen: ontslag/beëindiging dienstverband, opstellen contracten, concurrentiebeding, reorganisaties, het voeren van procedures, etc. .

- Het bieden van mediation. Anton van Duijnhoven is ingeschreven bij de NMI, als registermediator, en daarmee ook onderworpen aan het tuchtrecht van de NMI. Dit ter bewaking van de neutraliteit. U vindt nadere gegevens op de site van de NMI. De mediations waar ervaring mee is: arbeid, huur, erfenissen, familymediations, burengeschillen, zakelijke geschillen.

- Het geven van HRM advies. Vooral snel groeiende ondernemingen hebben soms op korte termijn advies en hulp nodig bij het opzetten van personeelsbeleid. Maar ook bij het midden en kleinbedrijf bestaat behoefte aan deze ondersteuning. Juridsich Adviesbureau Van Duijnhoven kan die ondersteuning bieden tegen een goed betaalbaar tarief. Ook wanneer een bedrijf noodgedwongen moet reorganiseren kan het Adviesbureau daarbij volledige ondersteuning bieden.

- Het geven van onderwijs op het terrein van arbeidsrecht en HRM.Juridisch Adviesbureau Van Duijnhoven biedt haar diensten aan voor een concurrerend tarief van € 150,- per uur, exclusief btw.
Het eerste consult is altijd gratis en vrijblijvend.

Velen jaren ervaring zorgt ervoor dat u als klant verzekerd zal zijn van een zorgvuldige en degelijke behandeling van uw zaak door het Adviesbureau.